• Maak uw keuze

Rondje Tongelaar
Wanneer? 25/11/2018

Wat? Rondje Tongelaar

Op pad met de natuurgids!

Iedere 4e zondag van de maand een wandeling om 10.00 uur in combinatie met openstelling van het infopunt van 12.00 tot 16.00 uur.

Zondag 25 november: zoeken naar sporen van de das op Landgoed Tongelaar

Tongelaar is een eeuwenoud landgoed en één van de oudste nog bestaande burchten van Nederland. Op het landgoed leven een vijftigtal dassen in burchten onder de grond. Een schuw dier dat je niet snel te zien krijgt. Maar zijn sporen zijn voor de oplettende natuurliefhebber wél overal te ontdekken! 

Het beheer op Landgoed Tongelaar van Brabants Landschap staat grotendeels in dienst van de das. Op akkers vindt biologische teelt plaats - geen gif dus! - en grasland wordt bemest met ruige stalmest. Dat levert regenwormen op, het lievelingskostje van de das. Omdat deze alleseter ook een zoetekauw is, zijn de vele houtwallen onderplant met besdragende heesters. Dassen leven in familieverband onder de grond in soms heel grote burchten. De das is schuw en een avond en nachtdier, Daarom hebben weinig mensen ooit een echte das gezien. De sporen die de das achterlaat zien we des te meer: vaste wissels (paden uitgesleten door dieren), mestputjes, graafsporen en haren aan het prikkeldraad.

Gratis gidswandeling
Tijdens de wandeling vertellen de gidsen u niet alleen over de das, vos, ree en talrijke bijzondere vogels maar ook over de geschiedenis van dit landgoed en haar kasteel. Start bij het kasteel om 10:00 uur. Aansluitend is het mogelijk het infopunt in het kasteel te bezoeken waar u o.a. een das op ware grootte kunt zien.
Informatie Lia Lobel 0486-475388 of lobelia@home.nl 

Trek bij natte weersomstandigheden waterdicht schoeisel of laarzen aan.
Deelnemers aan de wandeling kunnen in het kasteel ‘Goei Leven’ -soep met brood en koffie of thee krijgen met korting. Reserveren is niet nodig.

Informatiepunt Brabants Landschap
Het informatiepunt van Brabants Landschap op de benedenverdieping van Kasteel Tongelaar bestaat al ettelijke jaren. Iedere vierde zondag van de maand wordt u ontvangen door een gastheer en/of gastvrouw, van 12.00 tot 16.00 uur. Daaraan voorafgaand om 10.00 uur is er steeds een wandeling onder leiding van een deskundige gids met een wisselend thema.

Goei Leven Lunch
Na afloop van de wandeling kunt u genieten van een Goei Leven lunch: Soep van het Seizoen met ingrediënten van boer Jaap, zuurdesembrood van Teun “de Bakker van Hier” en koffie of thee voor € 6,- (normaal € 7,75). Kasteel Tongelaar en Brabants Landschap zijn trots ambassadeur van Een Goei Leven Land van Cuijk dat eerlijk en heerlijk eten met producten uit de regio centraal stelt. 

Op het informatiepunt zijn wandel- en fietsroutes verkrijgbaar en staat een gastheer- of gastvrouw klaar om vragen te beantwoorden.

Adres: Kasteel Tongelaar, Tongelaar 12 in Mill

Autonavigatie: Hoogedijk Mill invoeren!
Parkeerplaats: Splitsing Hoogedijk/Vaardijk in Mill

Voor meer informatie: http://www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/infocentra/informatiepunt-kasteel-tongelaar/

Brabants Landschap: natuur- en cultuurbescherming is en blijft mensenwerk 

De prachtige provincie Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschappen, is nog het thuis van vele vrij levende planten- en diersoorten. Dit komt onder andere doordat Brabants Landschap circa 18.300 hectare bos, heide, vennen, zandverstuiving, beek- en rivierdalen, landgoederen, boerderijen, forten en kastelen met zorg beheert. Daarnaast zet Brabants Landschap zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde natuurgebieden. Een groot netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee bij de bescherming van weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen. Dit kost echter veel geld. Voor € 1,25 per maand helpt u al mee om onze waardevolle natuur te beschermen. Voor meer informatie zie www.brabantslandschap.nl.

Tongelaar, land van das en burcht


Op het landgoed Tongelaar wonen een 50 tal dassen. Das is het gemoedelijkste dier in Brabant. Maar je krijg ze moeilijk te zien overdag. De das is een dier van de schemer en nacht maar er zijn wel veel sporen te vinden. Dat zijn wissels (de vaste paden waarover de dassen lopen), mestputjes, graafsporen en haren in het prikkeldraad. Ook zijn er dassenburchten te zien. Op landgoed Tongelaar wordt met het beheer in grote mate rekening gehouden met dit dier. De landbouw is biologisch (geen gif) en het grasland wordt alleen bemest met ruige stalmest. Door dit beleid vinden de dassen heel veel regenwormen in de grond en dat is dan ook het lievelingskostje van de das. Verder kunnen de dassen zich ook te goed doen aan de gevallen appels uit de boomgaard en aan de bessen van de speciaal voor deze dieren aangeplante besdragende heesters Tijdens de wandeling vertellen de gidsen u niet alleen over de das maar ook over het kasteel, de invloed van het water en de geschiedenis van dit landgoed.

Contact

Tongelaar 12, 5451 HS Mill

Tel: 06 - 46 07 00 01
E-mail: info@smaakmakersmill.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je op de hoogte van onze activiteiten!

Nieuws